Image
POZNAJ ROZWIĄZANIA
DLA TWOJEGO BIZNESU
Usługi księgowe
Prowadzimy obsługę księgową firm, w ramach której rozliczamy:
 • ryczałt
 • książkę przychodów i rochodów
 • ZUS
oraz prowadzimy obsługę
 • listy płac
Poznaj cennik i skontaktuj się z nami, żeby dowiedzieć się więcej.
Image
Wsparcie biznesu
Image
Otwieranie działalności gospodarczej
Pierwsze otwieranie „firmy” często wiąże się z wejściem w kompletnie nieznany świat. Trzeba w nim podjąć szereg decyzji:
 • Jakie wybrać opodatkowanie?
 • Jakie wybrać konto w banku?
 • Ile i jak opłacać ZUS?
 • Czy być płatnikiem VAT?
 • Jak prowadzić księgowość?
Może to być przytłaczające i uciążliwe. Proponuję więc pomoc w wypełnianiu dokumentów, wyjaśnianie wątpliwości i różnic w opodatkowaniach. Własna działalność gospodarcza to dobry sposób na realizację własnych celów, więc jeżeli cokolwiek utrudnia Ci tę działalność, wzbudza Twoje wątpliwości, skontaktuj się ze mną. Bardzo chętnie pomogę, wyjaśnię i doradzę.
Wybór strategii marketingowej
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak ważną rolę odgrywa marketing w przedsiębiorstwie. Jest to przestrzeń/dziedzina, w której nie ma gotowych rozwiązań ani działań gwarantujących sukces. Zawsze opiera się na indywidualnym rozeznaniu potrzeb i oczekiwań rynku czyjego segmentu, w którym przedsiębiorstwo działa albo zamierza zacząć działać.
I w tym miejscu chcę wyjść naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, oferując:
 • Przedstawianie podstaw marketingu.
 • Zapoznawanie z „podejściem rynkowym”.
 • Prezentowanie założeń 5p i 7p.
 • Weryfikowanie aktualnych założeń i planów marketingowych.
 • Analizowanie i weryfikowanie różnych pomysłów i podejść marketingowych.
 • Wyszukiwanie kluczowych dla organizacji/przedsiębiorstwa elementów marketingu.
 • Określanie celów marketingowych.
 • Układanie planu marketingowego.
 • Weryfikacja i wyciąganie wniosków.
Analiza ekonomiczna
Analiza strategiczna
Jest to zbiór analiz i narzędzi badających przedsiębiorstwo, a szczególnie jego otoczenia. Służy opracowaniu najlepszej strategii dla badanego przedsiębiorstwa. Jest mocno połączona z misją, określaniem celów i planowaniem. Dzięki dogłębnemu przyjrzeniu się organizacji i jej otoczeniom przygotowana strategia i plany mają osiągnąć o wiele lepszą jakość. Nowe perspektywy patrzenia na przedsiębiorstwo dają nam o nim zdecydowanie większą wiedzę.
Trzy podstawowe analizy to:
 • Analiza makrootoczenia
 • Punktowa ocena atrakcyjności sektora
 • Analiza kluczowych czynników sukcesu
Wszystko to dąży do planowania strategicznego, sięgającego daleko w przyszłość. Takie planowanie ma zmniejszać ryzyko prowadzonej działalności oraz umożliwić optymalne wykorzystanie możliwości, zasobów oraz okazji. Daje ono możliwość zmierzania ku bardzo ambitnym celom wydającym się dziś nierealnymi do osiągnięcia.
Przy opracowywaniu strategii bardzo ważne jest też pochylenie się nad otoczeniem konkurencyjnym. Przedstawi nam ono pozycję analizowanego przedsiębiorstwa na tle konkurencji oraz mocne i słabe strony poszczególnych organizacji na rynku lub w sektorze. Do tego służą:
 • Analiza 5 sił Portera
 • Mapa grup strategicznych
Dzięki zestawieniu szeregu analiz można kompleksowo przebadać wnętrze i zewnętrze organizacji. Składają się na to także analizy portfelowe. Dzięki tak wielkiemu złożeniu różnych analiz można otrzymać „panoramiczny” obraz przedsiębiorstwa, aby jak najlepiej przygotować strategię i zminimalizować ryzyko funkcjonowania na rynku.
Analiza wskaźnikowa

Jest to zbiór analiz i narzędzi bazujących na bilansie przedsiębiorstwa. Dzięki nim możemy się dowiedzieć między innymi:

 • Jakie jest wykorzystanie majątku trwałego i obrotowego.
 • Jakie jest wykorzystanie zapasów.
 • Jak kształtuje się struktura kapitałów.
 • Jaki jest wskaźnik rentowności i dochodowości.
 • Jaki jest wskaźnik zdolności kredytowej.
 • Jaki jest wskaźnik płynności.
 • Jak wygląda cykl środków pieniężnych.
 • Jak powiązane są części kapitału z częściami majątku.

Pozwalają one zarządzającemu zdobyć szeroki ogląd sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Umożliwia on skuteczną pracę nad lepszym wykorzystaniem kapitału oraz lepszym pozyskiwaniem środków. Jednocześnie pozwala na wychwytywanie słabych punktów czy decyzji finansowych, aby szybko z nich wychodzić, nie dopuszczając do sytuacji kryzysowych.

Całość analiz opatrzona jest szerokim i kompleksowym opisem, aby zarządzający mógł łatwo wykorzystać informacje o każdym elemencie podlegającym analizom. Mógł zweryfikować je ze swoimi założeniami i zaplanować dalsze działania.

Image
I znacznie więcej
Image