Referencje

Michał Regulski Doradztwo Gospodarcze

Zakres współpracy:
  • analiza wskaźnikowa
  • opis wskaźników
  • działania naprawcze

Referencje:
,,Polecam Krzysztofa Micora jako odpowiedzialnego i rzetelnego partnera."

Wydawnictwo Inspiracje

Zakres współpracy:
  • analiza prowadzonej księgowości
  • zestawienie rozbieżności w księgowaniach

Referencje:
,,Polecam Krzysztofa Micora jako skrupulatnego, kompetentnego i rzetelnego partnera w zakresie wsparcia dla przedsiębiorców."

Wydawnictwo Inspiracje

Zakres współpracy:
  • analiza potencjalnej inwestycji
  • projektowanie nowych kanałów dystrybucji
  • porównanie poszczególnych kanałów

Referencje:
,,Opis poszczególnych metod (...) był napisany jasno i zrozumiale."